هيات موسس

آشنایی با هیأت مؤسس دانشگاه پیام نور کهک

دانشگاه پیام نور واحد کهک، با پشتیبانی و همکاری اعضای محترم هیأت مؤسس ،از بخش کهک فعالیت خود را انجام می دهد.رئیس هیأت مؤسس دانشگاه، از حيث حقوقي جناب آقای مظفر سعادتی بخشدار محترم کهک بودند كه متاسفانه در سال 1390 در اثر بيماري صعب العلاج به ديار باقي شتافتند كه واقعا تلاشهاي او در راه اندازي اين مجمو عه ستودني است .در حال حاضر جناب آقاي گلچين بخشدار محترم منطقه اين نقش را ايفا مي كنند و ديگر از اعضای آن هيت موسس  امام جمعه محترم شهر کهک،و جناب آقای ملکی، رئیس ادارۀ آموزش و پرورش شهر کهک و جناب آقای مهندس زاهدی، جناب آقای برقعی و جناب آقای مکینه چی ،سه خیّر دانشگاه ساز بخش کهک هستند.هیأت مؤسس دانشگاه علاوه بر پشتیبانی مالی، با تشکیل جلسات شورای هیأت مؤسس در تصمیم گیری های کلان دانشگاه شرکت داشته و با نظرات ارزشمند خود باعث رشد و اعتلای دانشگاه پیام نور کهك مي گردند.